Tidsskriftet

Tidsskriftet Våre Rovdyr produseres i A4-format og farger og inneholder mye aktuelt stoff. Tidsskriftet inngår i medlemskontingenten. Det er også mulig kun å abonnere på tidsskriftet (kr. 250 pr. år), men da primært for institusjoner. Enkelteksemplarer av tidsskriftet kan bestilles for kr. 50 pr. hefte. Bestillingen kan sendes via kontaktskjemaet i menyen.

Heftene mottas av en rekke sentrale og regionale offentlige instanser. Blant annet Klima- og miljødepartementet, Fylkesmennene, Miljødirektoratet, og Stortingets Energi- og miljøkomité.

Tidsskriftet er veldig populært blant våre medlemmer, og gir en god grunn til å melde seg inn i foreningen!


 

 

 

LOADING...