Departement, nemnder og lisensjakt

Departement, nemnder og lisensjakt

Departement, nemnder og lisensjakt / 08.08.2010

Foreningen Våre Rovdyr har overfor Miljøverndepartementet kommentert en del sider ved pågående lisensjakt i region 4 og 5 og rovviltnemndenes forhold til rovvilt som de faktisk har ansvar for å sikre.

les mer...

PAGE 13/15

 

 

 

LOADING...