Rettelse angående teksten om vandrefalken i tidsskriftet

Vi ønsker å informere om at informasjonen og teksten angående vandrefalken som det står om på side 81 i tidsskriftet Våre Rovdyr 2-2017, er skrevet og formet av Helge Grønlien. Teksten av Grønlien omfatter andre, tredje, fjerde og femte avsnitt. 

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...