Inviterer til rovdyrseminar til helga

Norske naturverneres rovviltplattform 2018

Et rovviltseminar med alternativer til regjeringsplattformens mangelfulle miljøfokus fra Jeløy Radio januar 2018

 

Sted: Jeløy Radio, Moss, lørdag 10. mars.

 

Program

12.00-12.10 Velkommen, innledning v/styreleder i Foreningen Våre Rovdyr, Lennart Fløseth.

12.10-12.30 Naturbilder av rovfugler og rovdyr v/naturfotograf Torbjørn Pehrsen.

12.30-13.10 Erold Coleman, pensjonert polis og etterforsker av faunakriminalitet i Sverige: "Tjuvjakt" på ulv og andre store rovpattedyr. Triste eksempler fra nabolandet Sverige.

13.10-13.50 Felles lunsj for alle deltakerne. Mingling, bli kjent med hverandre.

13.50-14.20 Siri Martinsen, NOAH for dyrs rettigheter, tar opp etiske dilemmaer i rovviltkonflikten.

14.20-15.00 Tuva Thorsson fra Langedrag forteller om robuste husdyrraser.

15.00-15.30 Biolog Jan Ingar Båtvik om rovdyr som del av artsmangfoldet og norsk forvaltning.

15.30-15.45 Beinstrekk og kaffe/te.

15.45-16.30 Gruppearbeid rundt 5-6 emner. 

16.30-17.00 Gruppenes resultater, oppsummering av dagen, sluttord v/Lennart Fløseth.

 

Øvrig informasjon til deltakerne:

Alle deltakerne får en bagett til lunsj, og bes melde i fra på forhånd om vegetar/ikke vegetar. Det serveres i tillegg te/kaffe/mineralvann.

Påmelding skjer til styret@fvr.no og ved innbetaling av 150 kr til vår konto: 2800.11.12149, merk av med riktig navn på deltaker. Beløpet bes satt inn senest mandag 05.03.2018.

Det er maksimalt plass til 60 deltakere, og de andre naturvernforeninger vil hver få tildelt fem plasser dersom de ønsker å delta.

 

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...