Ny gigantkvote på gaupe i region 2

Ny gigantkvote på gaupe i region 2

10.12.2012

Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Telemark) har som foregående sesong lagt opp til storuttak av gaupe – med et kvotevedtak på 35 gauper.

– Forrige gang fant nemnda at 32 dyr på jaktkvoten var et fint tall, men Miljøverndepartementet rettet opp fadesen etter klager og påla en kvote på kun 15 dyr. Nemnda har ikke lært noe av dette og tar nå enda hardere i ut fra sin politiske overbevisning. Det er selvsagt langt over forslagene fra nemndas egen faginstans. Naturlig nok er vedtaket påklaget av Foreningen Våre Rovdyr også denne gang, sier Arne Flor, styreleder i FVR.

– Vi regner med at departementet også denne gang overstyrer nemnda. Tapene som framkommer under erstatningsordningen for sau er som kjent et mål for erstatning og ikke for påviste sauetap til rovvilt. Det dokumenterte tapsomfanget som følge av gaupe er neglisjerbart. Den lille gaupebestanden i region 2 er allerede hardt etterstrebet og nemnda har tydeligvis bestemt seg for å ikke ivareta hensynet til denne arten som de er satt til å forvalte på en ansvarlig måte, sier Flor.

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...